Hải Phòng công bố danh sách 69 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ủy ban Bầu cử TP.Hải Phòng đã công bố kết quả cuộc bầu cử. Theo đó, có 69 đại biểu trúng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 69 đại biểu HĐND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

1. LÊ VĂN THÀNH

2. NGUYỄN THỊ NGHĨA

3. NGUYỀN HẢI BÌNH

4. LÊ TRÍ VŨ

5. LÊ KHẮC NAM

6. NGUYỄN ĐỨC THỌ

7. PHẠM VĂN MỢI

8. LÊ THANH SƠN

9. PHẠM QUANG HIỂN

10. HÀ THẾ VINH

11. PHẠM THÀNH VĂN

12. VŨ DUY TÙNG

13. NGUYỄN XUÂN BÌNH

14. NGUYỄN TRỌNG NHƯỠNG

15. CAO XUÂN LIÊN

16. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

17. ĐỖ HỮU CA

18. ĐỖ ĐỨC HÒA

19. ĐỖ SONG HÀO

20. PHÙNG VĂN THANH

21. ĐẶNG BÁ CƯỜNG

22. NGUYỄN ĐÌNH BÍCH

23. NGUYỄN ANH TUÂN

24. NÔNG QUỐC TUẤN

25. VŨ ĐỨC HOAN

26. NGUYỄN VĂN TUẤN

27. NGUYỄN VĂN THÀNH

28. LÊ VĂN QUÝ

29. BÙI VĂN VI

30. ĐINH QUANG HỔ (HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÙNG)

31. NGUYỄN HỮU DOÃN

32. NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

33. LÊ QUỐC TIẾN

34. NGUYỄN VĂN TÙNG

35. PHẠM VĂN PHƯƠNG

36. ĐÀO KHÁNH HÀ

37. PHẠM VĂN THỨC

38. LÊ NGỌC TRỮ

39. NGUYỄN BÁCH PHÁI

40. NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

41. BÙI THANH TÙNG

42. ĐINH DUY SINH

43. NHÂM THỊ THANH HẰNG

44. PHẠM QUỐC KA

45. ĐỖ VĂN HIẾN (ĐỖ MẠNH HIẾN)

46. BÙI ĐỨC QUANG

47. TRẦN THU HƯƠNG

48. BÙI THẾ NGHĨA

49. NGUYỄN ĐÀO SƠN

50. LÊ LƯƠNG

51. TRẦN QUANG TƯỜNG

52. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

53. LÊ TRUNG KIÊN

54. ĐỖ VĂN LỢI

55. ĐOÀN VĂN CHƯƠNG

56. LƯU XUÂN CẢI

57. NGUYỄN HOÀNG MINH

58. MAI HỒNG HẢI

59. PHẠM VĂN HÀ

60. BÙI NGỌC HẢI

61. TRẦN THỊ HOÀNG MAI

62. NGUYỄN THỊ MAI

63. PHẠM THU XANH

64. PHẠM THỊ HUYỀN

65. LÊ QUANG THOAN

66. DƯƠNG NGỌC TUẤN

67. PHẠM HỮU THƯ

68. PHẠM TUYÊN DƯƠNG

69. PHẠM HẢI YẾN 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet