Hải Phòng: Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý

Hoàng Thanh

Chia sẻ với PV báo Infonet chiều 9/10, bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương cho hay: “Tôi không đồng ý với kết luận thanh tra của UBND huyện, có một số nội dung không đúng sự thật ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân tôi".
Trường Tiểu học Đặng Cương (Ảnh: Internet)

Bà Lê Thị Thu Thủy cũng cho biết thêm: “Hôm nay tôi đã nhờ luật sư vào cuộc để hỗ trợ tôi về mặt pháp lý liên quan đến vụ việc này.

Về việc triển khai thi ủng hộ cơ sở vật chất tôi có thể trình bày như sau:

Trong hè, 178/189 phụ huynh học sinh có con em vào lớp 1 (cả trường có 189 học sinh) đã tài trợ (thông qua Ban Đại diện CMHS lớp) số tiền là 228.345.000 đồng để mua sắm trang thiết bị đồ dùng học tập lớp học phục vụ cho học sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018.

Tính trung bình là 1.282.837 đồng/ người. Thực tế có 01 phụ huynh tài trợ 450.000 đồng ; 01 phụ huynh tài trợ 1.400.000 đồng ; Có 07 phụ huynh không tài trợ; đa số phụ huynh có hộ khẩu Đặng Cương tài trợ ở mức 1.300.000 đồng ; phụ huynh không có hộ khẩu Đặng Cương tài trợ 1.500.000 đồng.

Như vậy, việc nhà trường nhận số tiền tài trợ này từ cha mẹ học sinh là đúng quy định tại khoản 1, công văn số 6890-BGDĐT-KHTC đã ban hành từ ngày 18/10/2010 và vẫn có hiệu lực thi hành cho tới thời điểm hiện tại. Như vậy đây là nguồn thu hợp pháp của nhà trường. Nguồn thu này đã được ghi chép đầy đủ (ghi phiếu thu 02 niên, bên nhận tài trợ - nhà trường giữ 01 niên, bên tài trợ - cha mẹ học sinh giữ 01 niên; Có bản tổng hợp thu Ban tuyển sinh tổng hợp, đã báo cáo sơ bộ của Ban tuyển sinh.

Hiệu trưởng nhà trường không chỉ đạo được kế toán Nguyễn Thị Ly ghi chép qua sổ sách kế toán vì bà Ly xin nghỉ làm từ 19/6/2017 đến 10/7/2017 để đi Hà Nội chữa bệnh (bà Ly nhắn tin xin phép, không được hiệu trưởng đồng ý song bà Ly vẫn tự ý nghỉ, ngày 3/7/2017 nhà trường tiếp tục thông báo đề nghị bà Ly thực hiện nhiệm vụ. Song bà Ly vẫn không thực hiện nhiệm vụ).

Chính vì lý do bất khả kháng như vậy nên trong thời gian đó nhà trường phải mở và nộp số tiền cha mẹ học sinh tài trợ vào ngân hàng tài khoản số 02001018015822 nhà trường mở tại ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng Hải (Từ 21/6/2017);

Tài khoản này nhà trường là đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 2 năm 2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Cũng theo Điều 7 của Nghị định này Nhà trường được phép sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức, người lao động; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó nhà trường mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải và giới thiệu chức danh Kế toán trưởng để giao dịch tài khoản này khi cô Ngân đang là giáo viên hợp đồng dạy tin học và đã có xác nhận hoàn thành chương trình Đại học văn bằng II hệ chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp từ ngày 16/5/2017 là đúng theo Quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Nhà trường nhận số tiền tài trợ đến ngày 23/06/2017 được khoảng 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng) bằng tiền mặt theo đúng quy định tại Điều 3, thông tư 29/2012, đã tiến hành nộp vào tài khoản nhà trường đã mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (để kế toán Đoàn Thị Ngân theo dõi, kiểm soát chi).

Số tiền này là tiền cha mẹ học sinh tài trợ để mua sắm trang thiết bị lớp học (lớp 1), phục vụ cho con em những nhà tài trợ (học sinh lớp 1), nhà trường đã thực hiện theo đúng quy định tại điều 6, thông tư 29/2012, trường hợp nhà tài trợ (cha mẹ học sinh mà đại diện là bầu ra trưởng ban) tự tổ chức thực hiện việc mua sắm mới tài sản cho lớp học, nhà trường đã làm đúng trách nhiệm: Hướng dẫn và giúp cha mẹ học sinh sử dụng khoản tài trợ đáp ứng đúng nhu cầu và phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà trường (Đã chuyển tiền CMHS tài trợ chia đều cho 05 lớp, mỗi lớp 40.000.000 đồng, chi qua séc trả lại cho GCVN và CMHS (nhà tài trợ), hướng dẫn CHMS sử dụng khoản tài trợ mua bàn ghế, tủ bảng.... của cửa hàng Oanh Sơn là 159.800.000 đồng, mua 04 máy chiếu của 04 công ty máy tính Hoàng Ngân 60.000.000 đồng, Tạm ứng tiền lắp bình nước lọc các phòng họ lớp 1 cho công ty Thiên Dương là 25.350.000 đồng, tổng số tiền chi mua mới đồ dùng, trang thiết bị lớp học, lớp 1 mới là 245.216.000 đồng).

Tính đến thời điểm báo chí phản ánh (08/9/2017) số tiền các nhà tài trợ tài trợ mua mới các trang thiết bị, đồ dùng lớp 1 so với số tiền nhận được từ các nhà tài trợ còn thiếu là 16.871.000 đồng (mười sáu triệu tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng). Số tiền 16.871.000 đồng cũng như một số khoản chi phục vụ trong hè còn thiếu nợ, dự kiến sẽ quyết toán trước 20/9/2017. 

Sau cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh các lớp, nhà trường cũng nhận được tài trợ từ phụ huynh học sinh 08 máy điều hòa là do phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường góp tiền mua để tặng các em học sinh lớp 1. 

Nhà trường nhận tài trợ bằng hiện vật từ CMHS, chưa kịp nghiệm thu, ghi sổ sách kế toán vì kế toán có nhiều vi phạm nghiêm trọng, không chấp hành sự phân công của thủ trưởng, nhà trường đang đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết vấn đề kế toán từ tháng 4/2017 nhưng huyện chưa trả lời.

Trước đó, báo điện tử Infonet đã đưa tin theo thông báo số 564/TB - UBND của đoàn kiểm tra UBND huyện An Dương công bố kết luận thanh tra trường Tiểu học Đặng Cương như sau: Năm học 2017 - 2018 nhà trường đã triển khai vận động thu các khoản ủng hộ cơ sở vật chất khối lớp 1 đã thu từ tháng 6/2017 với số tiền là 228.345.000 đồng. Trường cũng đã triển khai mua sắm lắp đặt khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Kế hoạch thu chi đầu năm của nhà trường chưa niêm yết công khai theo quy định.

Đơn ủng hộ cơ sở vật chất của một số phụ huynh cho thấy nhà trường chưa có cơ sở để khẳng định sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Những khoản huy động không công khai bằng văn bản với cha mẹ học sinh.

Tính đến ngày 20/9 nhà trường đã thu từ phụ huynh học sinh là 1.857.945.400 đồng của 13 loại quỹ (không bao gồm tiền ăn bán trú) không lập phiếu thu do giáo viên chủ nhiệm thu hộ. Các khoản thu này được in sẵn để gửi cho phụ huynh.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet