Hải Phòng quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI)

PV

Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Dự Hội nghị có gần 300 cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, đội ngũ Báo cáo viên của Thành ủy .

Tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI). Trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm những vấn đề cơ bản và mới trong các phần nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và về chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cụ thể: Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của dự án, đồng thời yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện dự án, cần lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các sân bay trung chuyển quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.

Đồng chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị Nguồn: tinhhaiphong.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Những nội dung mà Hội nghị Trung ương 11 thông qua là những vấn đề lớn, liên quan đến sự phát triển đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Quá trình triển khai giới thiệu ở cơ sở, cần làm rõ để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nắm vững, hiểu rõ và đồng thuận, hưởng ứng các chủ trương lớn của Trung ương. Việc tổ chức học tập nghị quyết ở các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng  cần được triển khai kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả; gắn với liên hệ trách nhiệm của các đảng bộ địa phương, đơn vị, nhất là quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XV Đảng bộ thành phố trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet