Hải quan Bình Dương: Chủ động phòng chống hoạt động rửa tiền!

Duy Anh

Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch phòng, chống rửa tiền của Cục Hải quan Bình Dương giai đoạn 2012 – 2015 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức Hải quan về tội phạm rửa tiền trong tình hình mới.

Tội phạm rửa tiền là loại tội phạm mới, xuất hiện tại Việt Nam mấy năm gần đây. Mục đích của tội phạm rửa tiền là nhằm che giấu nguồn gốc tài sản thu được từ các hoạt động tội phạm, thu nhập bất hợp pháp. 

Theo đó, những hoạt động liên quan phòng, chống rửa tiền như: gian lận thương mại qua giá, chuyển giá, khai sai mã hàng, sai số lượng, trọng lượng, lợi dụng loại hình đầu tư, gia công nhằm mục đích trốn thuế và rửa tiền…

Trong thời điểm đất nước Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và dần dần chuyển sang nền kinh tế thị trường thì loại hình tội phạm rửa tiền sẽ diễn ra với nhiều phương thức và thủ đoạn ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. 

Chúng lợi dụng nền kinh tế của Việt Nam là kinh tế tiền mặt (chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt) để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa, ôtô, vàng bạc, đá quý…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp thức nguồn tiền “đen” thu được từ các hoạt động tội phạm.

 Tác hại của loại tội phạm này là gây ra lũng đoạn nền kinh tế, chính trị, nuôi dưỡng các tổ chức tội phạm, gia tăng tội phạm tham nhũng, gây ra tình trạng hoạt động trì trệ của bộ máy nhà nước…

Chủ động ngăn chặn, kiểm soát hoạt động rửa tiền

Ý thức được tầm quan trọng trong hoạt động ngăn ngừa tội phạm trong lĩnh vực này, mới đây, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch phòng, chống rửa tiền của Cục Hải quan Bình Dương giai đoạn 2012 – 2015. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức Hải quan về mối nguy hại của loại tội phạm mới này cũng như đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh thích hợp.

Hải quan Bình Dương bắt giữ 400.000 USD xuất lậu

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức Cục Hải quan Bình Dương đối với nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong từng khâu, từng quy trình nghiệp vụ mà Cục Hải quan Bình Dương đang thực hiện.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương tổ chức quán triệt về tầm quan trọng và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các văn bản về phòng, chống rửa tiền như: Nghị định 74 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền; Quyết định 1451 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Kế hoạch của Tổng cục Hải quan về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2012-2015... 

Trên cơ sở đó, Hải quan Bình Dương đã xây dựng đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền từ cấp Cục đến cấp Chi cục, tăng cường thu thập thông tin, xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật, cơ sở bí mật để ngăn ngừa tội phạm rửa tiền thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngoài ra còn lập kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho phù hợp và hiệu quả; duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện trong quá trình điều tra, bắt giữ, xử lý đối tượng và tang vật vi phạm thông qua đầu mối là Đội Kiểm soát Hải quan.

Nhất là việc phối hợp với các cơ quan Ngân hàng Nhà nước, Công an, Quản lý thị trường…về việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ, xử lý các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tội phạm rửa tiền…

Tổ chức tuyên truyền trên trang Website Hải quan Bình Dương, phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống rửa tiền như: viết bài, cập nhật một số văn bản về phòng, chống rửa tiền; tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

 cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet