Hải quan công bố đường dây nóng chống buôn lậu, tham nhũng

Hải Yến

Bắt đầu từ ngày mai 15/11, số điện thoại đường dây nóng tổng đài Tổng cục Hải quan là: 19009299 sẽ được hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần.

Tổng Cục Hải quan vừa ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan. Theo đó, tất cả các cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ mật, khẩn…

Quy chế này được Tổng cục Hải quan ban hành nhằm để nâng cao kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ và phòng ngừa, ngăn chặn tệ tham nhũng, nhũng nhiễu; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động XNK, XNC, quá cảnh, kịp thời xử lý các hình vi vi phạm pháp luật… 

Việc tiếp nhận tin báo phải được thực hiện qua đường dây nóng tổng đài và chuyển đến đường dây nóng nhánh.

Đường dây nóng hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Tất cả các cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ mật. Đảm bảo giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh qua đường dây nóng.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định rõ những đơn vị quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận tin báo qua đường dây nóng. Cụ thể, tại Tổng cục Hải quan: đường dây nóng do Cục Điều tra chống buôn lậu quản lý sẽ tiếp nhận những tố giác, tin báo về tội phạm và hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; Vụ Thanh tra- Kiểm tra sẽ tiếp nhận những tố giác, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ tiếp nhận những tin báo liên quan đến thủ tục hải quan.

Đối với đường dây nóng do các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các chi cục và tương đương tiếp nhận tin báo thuộc thẩm quyền về: tố giác, tin báo về tội phạm và hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và những tin báo liên quan đến thủ tục hải quan.

Để việc triển khai Quy chế có hiệu quả, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức công khai số điện thoại đường dây nóng tổng đài Tổng cục Hải quan – 19009299 tại các vị trí dễ thấy của các đơn vị và các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục, đồng thời làm thủ tục hủy các số điện thoại đường dây nóng của đơn vị và các đơn vị trực thuộc đã thiết lập trước đây.

Các số đường dây nóng của Tổng cục Hải quan đã thiết lập trước đây trên Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử Hải quan sẽ bị hủy.  

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet