Hải quan Hà Giang phổ biến nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Hải Yến

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Hải quan Hà Giang phổ biến nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - ảnh 1
Ảnh: Hải quan Hà Giang

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 9 đến 14/10/2016, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã họp để thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề hết sức quan trọng: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; 

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 

Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong đó, Trung ương đã ban hành các Nghị quyết gồm: Tăng cường về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; và Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Mới đây, Đảng bộ Cục đã tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể đảng viên Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan.

Tại hội nghị, ông Hoàng Thế Duyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Giang đã thông báo những nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Sau Hội nghị, ông Hoàng Thế Duyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Giang đã yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện kế hoạch của Đảng ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, Đảng viên; 

Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và trong toàn Đảng

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet