Hải quan tăng cường thực hiện phòng chống tội phạm, rửa tiền và kiểm soát ma túy

Duy Anh

Nhằm thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong việc tăng cường thực hiện phòng chống tội phạm, kiểm soát ma túy, phòng chống rửa tiền... Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Lực lượng Hải quan tăng cường thực hiện phòng chống tội phạm, kiểm soát ma túy, phòng chống rửa tiền

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Chỉ thị 01 của Thủ tướng. Cụ thể, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, xác định trọng điểm, tập trung vào các đối tượng, các mặt hàng có nguy cơ vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Nhất là chú trọng tăng cường thực hiện phòng chống tội phạm, kiểm soát ma túy, phòng chống rửa tiền...

Cục Giám sát quản lý hải quan chủ động rà soát các quy định về chính sách mặt hàng, quy trình thủ tục liên quan có khả năng bị lợi dụng để vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Ban Quản lý rủi ro tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thu thập, phân tích thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu có nghi vấn, xác định trọng điểm, áp dụng tiêu chí, phân luồng, kiểm tra thực tế với các doanh nghiệp, lô hàng có độ rủi ro cao.

Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục; kiểm tra giám sát chặt chẽ; tăng cường thu thập xử lý thông tin, xử lý nghiêm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chủ động phối hợp với các lực lượng khác nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Tích cực tham gia các lớp tập huấn, phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới do chính quyền địa phương tổ chức. 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet