Hải quan triển khai mạnh kế hoạch phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Duy Anh

Từng đơn vị Hải quan phải chủ động rà soát bổ sung phương án phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố nhằm đảm bảo tốt các tiêu chuẩn về an ninh dây chuyền cung ứng và tạo thuận lợi cho thương mại.

Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

Đây là một trong những nội dung yêu cầu mới đây của Tổng cục Hải quan đối với từng đơn vị trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.  

Vào tháng 5/2015, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã có công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg (Quyết định 2112) ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn được gửi đến các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ để từ đó triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Theo lãnh đạo của Tổng cục Hải quan, công văn này được ban hành nhằm xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam. Đồng thời, thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền. 

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng hướng đến mục đích bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế… 

Việc ban hành Kế hoạch này cũng khẳng định lập trường, cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Để triển khai thưc hiện tốt nhiệm vụ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị Hải quan phải phân bổ nguồn lực và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro theo phương hướng tiếp cận trên cơ sở rủi ro; hướng dẫn đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Bên cạnh đó, đưa nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.

Đồng thời, xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố khi áp dụng sản phẩm công nghệ mới hoặc sản phẩm cũ nhưng áp dụng công nghệ mới.

Ngoài ra, trong phạm vi nhiệm vụ được giao, các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trên cùng với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị xử lý về Cục Điều tra chống buôn lậu hàng năm.

Từng đơn vị Hải quan phải chủ động rà soát bổ sung phương án phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố và đảm bảo tốt các tiêu chuẩn về an ninh dây chuyền cung ứng và tạo thuận lợi cho thương mại.

Phương châm của Kế hoạch là chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện để ngăn chặn sớm nhất và xử lý có hiệu quả, tránh gây thiệt hại lớn khi có sự việc xảy ra.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần tránh nhiệm, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đáp ứng được các cam kết của khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới; không làm phức tạp các quan hệ quốc tế, tránh gây thiệt hại đến hoạt động của các DN và tài sản của người dân.     

 

Tháng 12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.

Nội dung của Kế hoạch này tập trung vào những vấn đề, như mục tiêu bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế..., Kế hoạch còn là sự khẳng định thực hiện cam kết của Chính phủ đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thành viên trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ triển khai các nội dung hành động về: Xác định các rủi ro và phát triển các chính sách hợp tác trong nước; rửa tiền và tịch thu tài sản; tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí... Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan từ năm 2015 đến 2020 phải xây dựng cơ chế tập trung xử lý thông tin liên quan đến rủi ro quốc gia trong các lĩnh vực; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền theo Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự.

Song song đó, các Bộ, ngành cần xây dựng và ban hành hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự... và các văn bản liên quan; đưa nội dung liên quan đến thanh tra về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành...

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet