Hậu Giang cần phát triển bứt phá, nhanh và bền vững hơn nữa.

PV

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Nhiệm kỳ qua, bằng những nỗ lực không ngừng, tỉnh Hậu Giang đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá cao (13,5%). Đời sống nhân dân đã có bước cải thiện khá rõ nét, giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng/người (tương đương 1.699 USD) - gấp 2,3 lần năm 2010 và bằng 81% mức bình quân của vùng ĐBSCL.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hậu Giang đã hoàn chỉnh công tác quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, đầu tư hệ thống thủy lợi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện. Tỉnh đã chọn mũi chỉ đạo đột phá: “4 cây - 4 con” để tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu; từ đó hình thành một số thương hiệu nông sản có mặt trên thị trường trong khu vực và cả nước (bưởi Năm Roi, cam sành Ngã Bảy, khóm Cầu Đúc, cá thát lát, cá rô đồng…). Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Long Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô 5.200ha, đang được tích cực triển khai thực hiện. Đây là nền tảng quan trọng, là điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn đã đạt được những thành quả lớn. Tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM đạt 14.233 tỉ đồng, xây dựng 12 xã đạt 19 tiêu chí NTM, chiếm 22,2% tổng số xã trong tỉnh. Thị xã Ngã Bảy là địa phương đầu tiên ở vùng ĐBSCL hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Ảnh: Tấn Phong)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Hậu Giang đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ giải pháp và 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư cho hạ tầng giao thông, thủy lợi; tập trung quy họach đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú ý đến nguồn nhân lực y tế, nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút, khai thác có hiệu qủa các khu, cụm công nghiệp và trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/ năm.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ đạo: “Tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân, thảo luận, đánh giá đúng mức những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm; phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao. Phấn đấu để nhiệm kỳ tới, Hậu Giang phát triển bứt phá, nhanh và bền vững hơn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý nhiệm kỳ tới Hậu Giang cần tập trung cho sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chất lượng tốt, gắn với công nghiệp chế biến để đủ sức cạnh tranh trên thị trường, nhằm không ngừng nâng cao giá trị sản xuất. Trong đó, chú ý đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… 

Hậu Giang cần tiếp tục huy động, khai thác các nguồn lực để từng bước đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển. Tỉnh cần có những giải pháp thật quyết liệt, năng động, sáng tạo, vận dụng cơ chế chính sách của Trung ương, đồng thời xúc tiến cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sản xuất và kinh doanh trên địa bàn. 

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể thao, thực hiện chính sách an sinh xã hội; trong đó việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là khâu đột phá chiến lược. Đồng thời Hậu Giang cần quan tâm công tác đào tạo nghề cho người lao động để cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật, có tay nghề cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hiện kiên quyết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu tỉnh Hậu Giang phải thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng một cách kiên quyết, kiên trì gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu cao tinh thần đoàn kết; quan tâm đổi mới công tác cán bộ, xem đây là khâu quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra; góp phần để Hậu Giang phát triển đi lên… 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet