Hậu Giang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Phương Nam

Ngày 1/8/2017, Tỉnh uỷ Hậu Giang đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho các cán bộ, đảng viên.

Chủ trì hội nghị là ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Thành phần tham gia là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp phó các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; các Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, đã phổ biến những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết, gồm Nghị quyết số 10 ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tỉnh uỷ Hậu Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho cán bộ đảng viên. (Ảnh: Mỹ An)

Sau khi quán triệt các nghị quyết trọng tâm nói trên, lãnh đạo Tỉnh uỷ Hậu Giang đã triển khai dự thảo các chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các đại biểu sau hội nghị này cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong cuộc sống. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet