Hậu Giang tổ chức Hội nghị học tập quán triệt NQ ĐH Đảng XII

BT (Tổng hợp)

Nhiều đơn vị thuộc tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho gần 100 đại biểu là các Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, đại diện các dân tộc tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các đại biểu được triển khai 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (Từ năm 2011 - 2015), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Với sự tham dự đông đảo của đại biểu các dân tộc tiêu biểu, tôn giáo trong tỉnh đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các tôn giáo, dân tộc, cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân…

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang cũng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự hội nghị có trên 300 đại biểu là cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi của báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghe thông qua chương trình hành động và kế hoạch của Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong quá trình học tập, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cần tìm ra biện pháp, cách làm mới, vận dụng vào thực tế để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Sau khi học tập, các đại biểu viết bài thu hoạch nộp lại cho Ban tổ chức, thông qua đó thể hiện nhận thức cá nhân về các vấn đề đã được quán triệt.

Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các đại biểu đã được quán triệt 3 chuyên đề chính gồm: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng các cấp.  

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong lần triển khai này, Huyện ủy Châu Thành yêu cầu mỗi cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề, cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XII để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đồng thời, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết; Khẩn trương xây dựng chương trình hành động của từng đơn vị bám sát vào điều kiện và tình hình thực tế, tổ chức tốt việc tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với những nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet