Hãy điền số thích hợp vào dấu ?

PV (Sưu tầm)

Vị trí các số và các phép +, -, x, : này có một quy luật nhất định. Bạn hãy tìm ra quy luật đó để tìm số thích hợp điền vào dấu ?.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet