Bạn có thắc mắc vì sao cảm, cúm, nhiệt miệng, hay các bệnh do virus khác cứ ghé thăm hết lần này đến lần khác?

Nhiều khi lý do thật không ngờ và chỉ cần biết cách làm một điều đơn giản này, bạn sẽ ngăn virus bí mật định cư và tiếp tục ghé thăm sau khi cơ thể bạn vừa phục hồi khỏi bệnh.

 

Theo Trí Thức Trẻ