Bạn hãy thử tài tính toán của mình với bài toán thú cưng này.

Gợi ý: 27

PV (Sưu tầm)