Có một logic kỳ lạ chi phối 3 hình tròn sau. Hãy tìm ra logic đó mà điền số thích hợp vào ?

Chúc các bạn thành công

PV (Sưu tầm)