Bạn hãy thử tài của mình, tìm ra số còn thiếu trong hình nhé!

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)