Hình dưới được tạo theo một quy luật nhất định. Hãy điền vào dấu ? số thích hợp.

Chúc bạn thành công!

PV (Sưu tầm)