Hãy tìm số còn thiếu trong bài toán hóc búa này!

PV (Sưu tầm)

Những con số trong các hình vuông dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó và điền số còn thiếu vào dấu ?.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet