HĐND TP Hà Nội: Giám sát thực hiện quy định pháp luật về BHXH, BHYT

Huyền Anh

"Trong thời gian tới các đơn vị cần quan tâm công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH bằng nhiều hình thức, giúp nhân dân và người lao động hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT từ đó đồng thuận và tích cực tham gia".

 

Trưởng ban Văn hóa Xã hội Trần Thế Cương phát biểu kết luận buổi làm việc

Đây là ý kiến của Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐNDTP Hà Nội Trần Thế Cương tại buổi làm việc với huyện Thanh Trì và Quận Hoàng Mai hôm nay 4/10. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giám sát về tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn doan chiếm hơn 80%

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Trì, hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.895 cơ quan, đơn vị với gần 150.000 lao động tham gia BHXH. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn huyện là 82,6%, số người có thẻ là 200.385 người/242.597 tổng số dân của huyện. Hằng năm, huyện đã thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN trên 532 tỷ đồng, thực hiện công tác chi trả chế độ cho hơn 16.000 người hưởng chính sách BHXH với số tiền gần 700  tỷ đồng. Mặc dù hằng năm Thành phố giao tăng kế hoạch thu - chi BHXH, nhưng huyện đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao. Năm 2015, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXH huyện đạt 104,2%, năm 2016 đạt 102,63%.

Tuy nhiên, do địa bàn huyện tập trung nhiều các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thi công cơ giới, xây lắp, cầu đường gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ sử dụng ít lao động, hoạt động trong lĩnh vực mang tính chất thời vụ nên tỷ lệ nợ BHXH của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Tính đến thời điểm này, số tiền nợ BHXH là trên 91 tỷ đồng của 1.320 doanh nghiệp với 14.800 lao động. Trong đó, có 22 doanh nghiệp có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên với tổng số nợ 38 tỷ đồng, 566 doanh nghiệp có số tiền nợ từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền nợ trên 70 tỷ đồng. Đáng nói, có 159 đơn vị không có khả năng thu hồi nợ với số tiền trên 44 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thu Huyền cho biết, tính đến hết năm 2015, BHXH huyện đã khởi kiện 23 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ là 11,891 tỷ đồng. Sau khởi kiện đã thu hồi được 2,6 tỷ đồng, đạt 22% tổng số tiền nợ tại thời điểm khởi kiện. Nhưng từ năm 2016 đến nay, thực hiện Luật BHXH năm 2014, Liên đoàn Lao động huyện chưa khởi kiện các doanh nghiệp do khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ khởi kiện theo quy định.

Vẫn còn trên 42% doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Trong khi đó, báo cáo của Quận Hoàng Mai lại cho biết, hiện tại, quận đang thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 35.309 đối tượng, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đến tháng 8/2017 đạt 81,8%. Tuy nhiên, đối chiếu giữa số liệu của BHXH quận và Chi cục Thuế, số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 3.742 doanh nghiệp với 17.906 lao động, chiếm 42,5% tổng số doanh nghiệp và 24,44% số lao động trong danh sách thuế.

Ngoài ra, theo lãnh đạo quận do địa bàn tập trung quá nhiều các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thi công cơ giới, xây lắp, cầu đường vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên nợ BHXH của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Tính đến tháng 8/2017, tổng số nợ BHXH của các doanh nghiệp là trên 232 tỷ đồng, với 2.864 doanh nghiệp. Trong đó, có 67 doanh nghiệp có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên với số tiền trên 109 tỷ đồng; 1.094 doanh nghiệp có số tiền nợ từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền gần 58 tỷ đồng.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Trần Thế Cương đã ghi nhận những kiến nghị trong công tác quản lý BHXH, BHYT mà huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai nêu ra. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần quan tâm công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH bằng nhiều hình thức, giúp nhân dân và người lao động hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT từ đó đồng thuận và tích cực tham gia. Cùng với đó, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức của chủ sử dụng lao động, tháo gỡ khó khăn, kiên quyết trong công tác đôn đốc thu nợ, không để phát sinh nợ BHXH mới.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet