Hé lộ kế quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp niêm yết

Nguyễn Tuân

Danh sách các doanh nghiệp niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2016 cho thấy bức tranh không mấy tích cực khi những doanh nghiệp lớn như Đạm Phú Mỹ, Nhiệt điện Phả Lại, Tổng Công ty Khí...

Tổng CTCP Phân bón hóa chất Dầu khí (DPM) cũng có mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong quý 3 lần lượt giảm 20% và 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DPM đạt 6,2 nghìn tỷ đồng doanh thu và 989 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) có mức lợi nhuận sụt giảm đến 58%, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng lần lượt đạt 43 nghìn tỷ đồng (giảm 7%) và 4.000 tỷ đồng (giảm 46%).

Một doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí khác cũng có mức sụt giảm mạnh về kết quả kinh doanh là CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) với mức giảm về doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 3 lần lượt là 99% và 37%. Lũy kế 9 tháng, PVB đạt 4 tỷ đồng doanh thu, giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 145% khi ghi nhận số lỗ lũy kế 53 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 3/2016 của công ty giảm lần lượt 29% và 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, PCC đạt doanh thu 4,48 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế âm 348 tỷ đồng, giảm 178% so với cùng kỳ.

KQKD 9 tháng đầu năm của một số doanh nghiệp niêm yết. ĐVT: triệu đồng. Nguồn: VDSC

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 khá tích cực. CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS) là một trong số đó với doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 3 lần lượt đạt 1,3 nghìn tỷ đồng và 29 tỷ đồng, tăng lần lượt 44% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, PGS có mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận lên đến 17% và 201%.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng có được kết quả tích cực khi lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 111 tỷ đồng, tăng 149%; lũy kế 9 tháng đạt 355 tỷ đồng, tăng 132%.

Cũng với mức tăng trưởng tương tự, lũy kế lợi nhuận sau thuế 9 tháng của CTCP Đầu tư Xây dựng Cotecons (CTD) đạt 961 tỷ đồng, tăng trưởng 132% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng ấn tượng nhất phải kể đến CTCP Thép Nam Kim (NKG) với doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 3 lần lượt đạt 2,5 nghìn tỷ đồng và 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 76% và 294% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, NKG đạt doanh thu lên đến 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 65% và lợi nhuận sau thuế là 453 tỷ đồng, tăng 342%. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet