Hệ thống đèn của tuyến đường nghìn tỷ sẽ hoàn thành trong tháng 7/2017

Hoàng Nam

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thực hiện bàn giao, tiếp nhận hệ thống chiếu sáng của tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017.

Dự kiến trong tháng tới, hệ thống chiếu sáng của tuyến đường nghìn tỷ nối Vĩnh Phúc và Hà Nội sẽ đi vào hoạt động.

Sau bài phản ánh "Nghịch lý trên đường nghìn tỷ... có đèn nhưng không có điện" đăng trên báo điện tử Infonet vào ngày 05/7/2017, phóng viên đã liên hệ Sở Xây dựng Hà Nội để có thêm thông tin về tuyến đường này.

Theo đó, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hệ thống chiếu sáng trên đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh thuộc Dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh có chiều dài tuyến khoảng 14,955 km được phê duyệt tại Quyết định số 05/2007/QĐ-CT ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được khởi công thực hiện từ tháng 9/2011 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm Chủ đầu tư theo Quyết định phê duyệt số 05/2007/QĐ-CT ngày 17/01/2007 và đã hoàn thành xong giai đoạn 1.

Về hệ thống chiếu sáng nêu trên đã được thi công lắp đặt theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, gồm có 07 trạm biến áp cấp nguồn. Trong đó, Trạm biến áp 1 và 2 cấp nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng đoạn đường thuộc cả địa phận Hà Nội và Vĩnh Phúc, các trạm còn lại cấp điện cho hệ thống chiếu sáng của đoạn đường thuộc địa phận Hà Nội.

Nguyên nhân dẫn đến việc phân chia địa giới trên là do tại thời điểm phê duyệt dự án vào năm 2007, toàn bộ tuyến đường nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có khu vực dự án thuộc địa phận huyện Mê Linh. Đến tháng 8/2008, huyện Mê Linh được sát nhập vào địa giới hành chính thuộc thành phố Hà Nội. Do vậy, tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh sau khi hoàn thành nằm trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố nên công tác bàn giao tiếp nhận, quản lý công trình sau đầu tư cần có sự thống nhất giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định hiện hành về tiếp nhận công trình sau đầu tư. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, khi bàn giao tiếp nhận, quản lý công trình sau đầu tư cần thực hiện phân tách cụ thể về chi phí điện năng, nguồn cấp điện từ trạm biến áp thuộc ngành điện của thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc đang quản lý.

Vào đầu năm nay, để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán, ngày 24/01/2017 UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 651/VP-ĐT chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội tạm duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trong thời gian trước, trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Trong thời gian từ sau Tết Nguyên đán 2017, khi công trình chưa hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận theo quy định, Ban QLDA Sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (tên trước đây: Ban QLDA cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc) cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, duy trì, vận hành hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường.

Để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường và thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (khu vực thuộc địa bàn thành phố Hà Nội) theo quy định trên cơ sở nội dung văn bản số 849/UBND-CN3 ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thống nhất bàn giao và chi phí tiền điện vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường.

Sau khi họp với các bên liên quan, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh và thuận tiện trong công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, tránh lãng phí chi phí phải tách nguồn cấp theo địa giới hành chính, ngày 15/5/2017, Sở Xây dựng đề xuất UBND Thành phố UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn từ trạm biến áp số 1 (đoạn từ Km0+00 - Km1+850) và các trạm biến áp số: 3,4,5,6,7 (đoạn  từ Km3+600 - Km14,955). Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn từ trạm biến áp số 2 (đoạn từ Km1+850 - Km3+600) sẽ do UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, vận hành

Ngày 06/6/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 2759/UBND-ĐT gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thống nhất bàn giao chi trả kinh phí tiền điện và tiếp nhận khai thác vận hành hệ thống chiếu sáng  thuộc dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh. Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn số 4860/UBND-CN2 thống nhất ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội được nêu tại công văn số 2759/UBND-ĐT ngày 06/6/2017.

Ngày 11/7/2017, UBND Thành phố đã có văn bản số 3403/UBND-ĐT chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản số 3936/SXD-HT ngày 15/5/2017, Sở Xây dựng sẽ thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận hệ thống chiếu sáng được thống nhất nêu trên theo quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn nữa, hệ thống chiếu sáng của tuyến đường sẽ hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc khai thác tuyến đường trên sẽ đạt hiệu quả cao, người dân có nhu cầu đi lại trên tuyến đường này cũng sẽ không phải lo ngại khi đi qua đây vào lúc đêm tối. "Hệ thống chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vấn đề bàn giao và tiếp nhận là có thể đi vào hoạt động. Trong nửa tháng tới mọi việc sẽ được hoàn tất!" - đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet