Hệ thống tài chính phức tạp là cơ hội cho rửa tiền và tài trợ khủng bố hoạt động

Hải Quỳnh

Những nước có các hệ thống tài chính phức tạp, những giao dịch tài chính quốc tế phức tạp có thể bị lợi dụng để tạo thuận lợi cho rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Những nước có hệ thống tài chính phức tạp thì nguy cơ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố càng lớn.            Ảnh: Minh họa

Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể xảy ra ở bất kỳ nước nào trên thế giới, đặc biệt là ở những nước có các hệ thống tài chính phức tạp. Ngoài ra, những nước có cơ sở hạ tầng về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) lỏng lẻo, thiếu hiệu lực hoặc mục rỗng cũng có nhiều khả năng trở thành mục tiêu cho những hoạt động như vậy.

Những giao dịch tài chính quốc tế phức tạp có thể bị lợi dụng để tạo thuận lợi cho rửa tiền và tài trợ cho khủng bố cho nên các giai đoạn khác nhau của quá trình rửa tiền và tài trợ cho khủng bố xảy ra ở nhiều nước khác nhau.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, tiền có thể được rửa theo một số cách, từ những khoản tiền gửi nhỏ lẻ vào những tài khoản ngân hàng rất bình thường cho đến việc mua đi, bán lại những hàng đắt giá như xe hơi, đồ cổ, đồ trang sức. Những khoản tiền bất hợp pháp cũng có thể được chuyển đi thông qua hàng loạt giao dịch tài chính quốc tế phức tạp.

Tuy nhiên, mỗi nước có đều có đặc điểm riêng về nền kinh tế, tính phức tạp của các thị trường tài chính, đặc biệt là hệ thống AML, nỗ lực thi hành pháp luật và sự hợp tác quốc tế.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet