Hết năm 2016 cơ bản cổ phần hóa xong 16 Tổng Công ty thuộc Bộ Nông nghiệp

Hiền Anh

Theo ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết năm 2016 sẽ cơ bản cổ phần hóa xong 16 Tổng Công ty lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Ngoài  ra, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết sẽ có có hàng trăm doanh nghiệp thuộc các Tổng Công ty  cũng được cổ phần hóa đồng thời, Bộ chỉ giữ lại 100% vốn nhà nước tại các doanh nghiệp dịch vụ nghề cá và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích như thủy nông. Tuy nhiên, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng kiến nghị Chính phủ cho phép thí điểm cổ phần hóa 1 doanh nghiệp thủy nông.

Cùng với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là bộ có số lượng doanh nghiệp cần sắp xếp, tái cơ cấu và cổ phần hóa nhiều nhất. Riêng Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) hiện có 24 công ty con; Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) có 44 công ty con; Tổng Công ty Thủy sản có 39 công ty con; Tổng Công ty Rau củ quả có 14 công ty con; Tổng Công ty vật tư có 8 công ty con; Tổng Công ty Xây dựng có 54 công ty con; Tổng Công ty Chè Việt Nam có 8 công ty con; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 19 công ty con; Tổng Công ty Mía đường I có 1 công ty con; Tổng Công ty Mía đường II có 4 công ty con.

Hết năm 2016 cơ bản cổ phần hóa xong 16 Tổng Công ty thuộc Bộ Nông nghiệp - ảnh 1
Vinafood I sẽ được cổ phần hóa trong năm 2018.

Vinafood 2 đã gần đến giai đoạn cuối xác định giá trị DN, cố gắng từ nay đến 10/12 sẽ trình Thủ tướng kết quả kiểm toán, sau đó điều chỉnh giá trị DN.

Đối với Vinafood 1 và Vinafood 2, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đề xuất trước mắt nhà nước sẽ giữ 51% vốn cổ phần, sau năm 2020 sẽ quyết định có giảm tỷ lệ sở hữu hay không.

Để tập trung cổ phần hóa Vinafood 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang gấp rút chuẩn bị để đến tháng 6/2017 sẽ hoàn thành cơ bản việc cổ phần hóa siêu Tổng Công ty này. Kinh nghiệm từ việc cổ phần hóa Vinafood I sẽ được áp dụng cho việc chuẩn bị cổ phần hóa Vinafood 1 vào năm 2018. Tuy nhiên, việc xác định giá trị doanh nghiệp sẽ được hoàn thành vào quý 4/1017.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thoái vốn ngoài ngành khoảng 2.200 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2016 đã thoái được 1.570 tỷ đồng trên giá trị sổ sách, thu về 2.185 tỷ đồng thực tế. Số vốn đầu tư ngoài ngành còn lại nhiều khả năng sẽ thoái vốn âm và cũng rất rất khó khăn để thoái vốn. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet