Hết quý 3, Quỹ bình ổn xăng dầu còn dư gần 2,2 nghìn tỷ đồng

Hải Yến

Liên bộ Tài chính-Công thương vừa công bố tổng hợp chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong quý 3/2016. Theo đó, tính đến hết ngày 30/9/201, số dư Quỹ BOG là 2.175,134 tỷ đồng.

Cụ thể, đến hết quý 3/2016, số dư Quỹ BOG (đến hết ngày 30/9/2016): 2.175,134 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý 3 là 1.242,136 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý 3: 564,892 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương 2,771 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm 313 triệu đồng.

Trước đó, Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016: 3.970,063 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016: 3.787,147 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2016: 1.495,432 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp có số dư Quỹ lớn nhất là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PVN) với 1.719.965 triệu đồng. Tiếp theo là Tổng công ty xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon petro) với số dư lần lượt là 276.890 triệu đồng và 205.281 triệu đồng.

Số dư quỹ âm lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Hải Linh với số dư - 49.019 triệu đồng; Công ty Cổ phần hóa dầu Quân đội với số dư – 34.552 triệu đồng.

Được biết, Liên bộ Tài chính - Công thương công bố về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet