Hiệp thương lần 2 bầu cử ĐBQH tại Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn

N,K (tổng hợp)

Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2.

Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hà Giang, sau hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH được bầu của tỉnh gồm 6 đại biểu, trong đó T.Ư giới thiệu 2 đại biểu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV đến từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu 14 người ứng cử, ngoài số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XIV được phân bổ, tỉnh Hà Giang có 1 đại biểu nữ tự ứng cử, hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng đại biểu được phân bổ 60, có 137 đại biểu được giới thiệu. Theo cơ cấu, đại biểu HĐND tỉnh tái cử 19, bằng 13,8%; đại biểu nữ 48 người, bằng 35%; đại biểu trẻ 33 người, bằng 24%; đại biểu người ngoài Đảng, 7 người, bằng 5,1%; đơn vị giới thiệu cấp tỉnh 36 người, cấp huyện, thành phố và cơ sở 101 người.

Tại vòng hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh gồm 10 người, trong đó 9 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ 112 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Lai Châu, sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 9 người, trong đó một người tự ứng cử và 8 người thuộc các cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử.

100% số người ứng cử là người dân tộc thiểu số; nữ chiếm 22%; trẻ chiếm 44,4%; ngoài đảng chiếm 22,2%; tái cử chiếm 22%; trình độ đại học chiếm 77,8%...

Danh sách 86 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021, đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 39,5%; dân tộc thiểu số 75,6%; trẻ tuổi 29,1%; ngoài Đảng 9,3%.

Tại Bắc Kạn, các đại biểu đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Hội nghị đã biểu quyết tán thành danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: báo Bắc Kạn)

Căn cứ vào các nội dung như tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất...hội nghị đã thảo luận và biểu quyết tán thành với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cụ thể, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bắc Kạn là 10 người; danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 là 94 người. Hội nghị cũng dành thời gian bàn Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet