Hiệp thương lần 2 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Yên

N.K (tổng hợp)

Trong ngày 16,17/3, nhiều tỉnh thành đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận sơ bộ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016–2021, trong đó có Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Yên.

Tại Phú Yên, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 16/3. Qua quá trình thảo luận, hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH và 113 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Về cơ cấu, số người ứng cử ĐBQH có 5 đại biểu nữ, 2 đại biểu dân tộc thiểu số và 5 đại biểu trẻ; có 1 người tự ứng cử là luật sư Võ An Đôn (SN 1977, quê quán thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Đối với người ứng cử HĐND tỉnh, tỉ lệ số người ứng cử thuộc diện trẻ, nữ, ngoài Đảng và dân tộc đều tăng so với cơ cấu được thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Trong đó, thuộc diện trẻ dưới 35 tuổi có 34 người, chiếm hơn 30% so với số người ứng cử, 16 đại biểu ngoài Đảng, 7 đại biểu dân tộc thiểu số và 3 đại biểu các tôn giáo. Một người tự ứng cử là Th.S cơ khí kỹ thuật Nguyễn Hữu Điện (SN 1986, quê quán xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa).

Tại Hà Nam, ngày 16/3, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu đã nghe đại diện UBMTTQ tỉnh trình bày tiêu chuẩn của ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh; nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tình hình giới thiệu người tự ứng cử, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, sau khi tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến Hà Nam có 10 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 03 người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV; 103 người được giới thiệu ứng cử ĐBHĐND tỉnh khóa XVIII và không có ai tự ứng cử. Tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm, cử tri nơi cư trú đều bày tỏ sự phấn khởi, nhất trí với danh sách các ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần 2 cũng nghe đại diện UBMTTQ tỉnh trình bày danh sách những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh khóa XVIII. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận bày tỏ nhất trí cao với số lượng ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh song cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài bầu vào QH và HĐND. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng của ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND tỉnh khóa XVIII để gửi lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Tại Vĩnh Phúc, chiều 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận sơ bộ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(Ảnh: vinhphuc.gov.vn)

Tính đến hết ngày 13/3/2016, Vĩnh Phúc có 11 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 106 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 1 người tự ứng cử. 

Căn cứ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ 14 người của địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với cơ cấu: nữ đạt 63,6%; dân tộc thiểu số 18,2%, người ngoài Đảng đạt 36,4%. 

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí chốt danh sách sơ bộ 107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó, tỷ lệ nữ đạt 35,8%, người ngoài Đảng chiếm 11,3%, trẻ tuổi chiếm 22,6% và đại biểu dân tộc thiểu số 3,8%. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet