Hình ảnh LLVT Quân khu 7 diễn tập nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu

Huấn luyện diễn tập là hình thức cao nhất của quá trình huấn luyện cho bộ đội.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập để nâng cao khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu 7, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuấn Anh thực hiện

 • Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 75 kiểm tra đạn trước diễn tập
 • Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 75 kiểm tra đạn trước diễn tập
 • Pháo 130mm của Lữ đoàn Pháo binh 75 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu
 • Pháo BM-14 khai hỏa chế áp mục tiêu
 • Xe tăng Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 vượt cửa mở
 • Xe tăng Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 nổ súng tiêu diệt mục tiêu
 • Bộ binh vượt cửa mở
 • Khẩu đội SPG-9 xung phong chiến lĩnh trận địa
 • Các khẩu đội SPG-9 nổ súng tiêu diệt lô cốt địch
 • B41 khai hỏa chế áp các mục tiêu
 • Khẩu đội đại liên PKMS nổ súng tiêu diệt địch
 • Bộ binh xung phong đánh chiếm các mục tiêu
 • Pháo phòng không 37mm vào chiếm lĩnh trận địa
 • Các chiến sĩ phòng không quan sát theo dõi mục tiêu
 • Các chiến sĩ phòng không quan sát theo dõi mục tiêu
 • Chân dung pháo thủ
 • Pháo Phòng không 57mm nổ súng tiêu diệt mục tiêu trên không
 • Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành đánh địch bảo vệ bộ binh

Theo Báo Quân khu 7 online

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet