Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10

Nguyễn Dũng - Đông A

Hình ảnh linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ Trần Thánh Tông, đi qua phố Tràng Thi, Hàng Khay, Hà Nội.

Ảnh do Infonet vừa cập nhật:

Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 1
Đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra xe - Ảnh: Luân Dũng
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 2
Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cổng sản Việt Nam - Ảnh: Luân Dũng
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 3
Đưa linh xa lên xe - Ảnh: Luân Dũng
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 4
Ảnh: Luân Dũng
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 5
Ảnh: Luân Dũng


Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 6
Xe tiêu binh  trên phố Hàng Khay - Ảnh Đ.A
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 7
Xe dẫn đường... Ảnh Đ.A
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 8
Ảnh: Đ.A
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 9
Xe chở vòng hoa - Ảnh Đ.A
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 10
Người dân tập trung hai bên đường - Ảnh Đ.A
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 11
Xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh Đ.A
Hình ảnh mới nhất: Linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13-10 - ảnh 12
Ảnh Tri Thức


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet