Hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội Đảng 12

T.H - L.H

Sáng 20/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Sáng 20/1, Đại hội Đảng 12 đã tiến hành phiên họp trù bị để chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức bắt đầu lúc 8h00 ngày 21/1.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tuyên bố lý do, thông qua chương trình phiên họp trù bị, tiến hành Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình làm việc của đại hội; Thông qua quy chế bầu cử của đại hội; Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Infonet xin giới thiệu các hình ảnh về phiên họp trù bị:

Sáng 20/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị. Trong ảnh: Các đại biểu đến dự Đại hội . Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Sáng 20/1/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội. (Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội Đảng 12 tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet