"Dữ dội và dịu êm" - những hình ảnh tuyệt đẹp về những con sóng biển dưới đây sẽ kích thích chúng ta thêm khao khát chinh phục biển cả.

Đức Dũng (Tổng hợp)