Hộ nghèo, cận nghèo vay 50 triệu đồng không thế chấp

NH

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa có Thông báo số 1569/TB-NHCS về thực hiện lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và một số chương trình tín dụng khác.

Theo đó, hiện nay, lãi suất cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế chỉ 0,55%/tháng (6,6%/năm), thay vì 0,6%/tháng như trước đây; lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo là  0,66%/tháng (7,92%/năm). Mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 50 triệu đồng, không phải thế chấp.

Thông báo cũng nêu rõ: Lãi suất cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 0,75%/tháng (9%/năm); lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, tức là 0,687%/tháng (8,25%/năm); lãi suất quá hạn bằng 130% so lãi suất cho vay cùng loại.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet