Hỗ trợ 290 tấn gạo cho tỉnh Hà Giang

N.K

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 290,4 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2016.

 

Hà Giang được hỗ trợ 290 tấn gạo từ Chính phủ (ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Giang tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet