Hỗ trợ Bắc Hà phát triển sản xuất theo chương trình 135

H.T

Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ hơn 5,7 tỷ đồng để phát triển sản xuất theo Dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 của Chính phủ.

Huyện Bắc Hà đã chỉ đạo UBND các xã cung ứng vật tư nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo đúng đối tượng. Các danh mục hỗ trợ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định theo nhu cầu của nhân dân đăng ký và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Số tiền được hỗ trợ cụ thể: 137 triệu đồng cho hoạt động khuyến nông, 118 triệu đồng cho giống ngô lai, 133 triệu đồng hỗ trợ giống cây trồng lâu năm, hỗ trợ con giống trên 179 triệu đồng; hỗ trợ phân bón trên 4,8 tỷ đồng; hỗ trợ mua máy nông nghiệp và chi phí thẩm định giá trên 280 triệu đồng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet