Hỗ trợ các địa phương về công tác phòng chống tác hại thuốc lá

K.Ngọc

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, với mục tiêu giảm tỉ lệ sử dụng, giảm tỉ lệ mắc và tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Kinh nghiệm từ các nước đã cho thấy, việc mở rộng các cơ chế tài trợ bền vững và dành riêng cho các chương trình nâng cao sức khỏe sẽ làm giảm nhu cầu chi tiền cho các dịch vụ chữa bệnh, đem lại không chỉ lợi ích sức khỏe cho người dân mà còn cả lợi ích kinh tế cho quốc gia.

Quốc hội cũng cho phép thành lập quỹ phòng chống tác hại  (PCTH) của thuốc lá để đảm bảo nguồn kinh phí bền vững cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Quỹ PCTH thuốc lá đã tích cực phối hợp với các Bộ ngành, các tổ chức Chính trị xã hội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong thời gian qua, các hỗ trợ của quỹ PCTH thuốc lá tập trung vào một số mục tiêu cơ bản: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, các quy định của luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. Nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan đơn vị và các tỉnh, thành phố. Nâng cao năng lực cho mạng lưới cộng tác viên PCTH thuốc lá và Cơ quan điều hành quỹ PCTH thuốc lá, thực hiện nghiên cứu, đánh giá về tình hình sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội để cung cấp bằng chứng phục vụ công tác PCTH thuốc lá. Thí điểm thực hiện công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thoại và công tác tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế.

Hiện nay,  Quỹ PCTH thuốc lá không chỉ quỹ PCTH thuốc lá hiện đang hỗ trợ 26 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 10 bệnh viện thực hiện các hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hơn 3 năm từ khi thực hiện luật PCTH thuốc lá, với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng bộ Y tế – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, sự nỗ lực của Quỹ và sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành, các tỉnh thành phố, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có những chuyển biến tích cực.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet