Hỗ trợ đồng bào thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Bình Minh

Đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh trật tự sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người DTTS, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam".

Đề án được triển khai thực hiện sẽ hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận, học hỏi, trao đổi các công nghệ mới trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trật tự an ninh. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên cả nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc) cho biết: Đề án chia làm 2 giai đoạn từ nay đến hết năm 2021. Mục tiêu của đề án là đến hết năm 2021, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, tối thiểu 30% các già làng, trưởng bản, người có uy tín được phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tối thiểu 20% số hộ đồng bào DTTS được tư vấn và cung cấp thông tin về bình đẳng giới, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, giữ gìn gia đình hạnh phúc, y tế, giáo dục, sức khỏe, việc làm, khởi nghiệp.

Trong lĩnh vực y tế, tối thiểu 10% số hộ đồng bào DTTS được cung cấp thông tin trong chẩn đoán, khám chữa bệnh. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, tối thiểu 10% số hộ đồng bào DTTS được cung cấp thông tin hỗ trợ qua số hóa bản đồ giao thông, cứu hộ giao thông ở các vùng DTTS.

Trong lĩnh vực môi trường, tối thiểu 10% số hộ đồng bào DTTS được cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh báo thiên tai, bão lũ, bảo vệ môi trường. Tối thiểu 30% số người DTTS trong độ tuổi lao động được tư vấn, hỗ  trợ về việc làm, khởi nghiệp. Tối thiểu 20% lượt khách  nội địa, 10% lượt khách quốc tế được cung cấp thông tin về văn hóa, sản phẩm, vật phẩm của đồng bào DTTS.

Thực tế, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại vùng DTTS và miền núi ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và hạn chế do hạ tầng CNTT chưa đồng bộ và ứng dụng chưa rộng rãi. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực công nghệ thông tin vùng DTTS vừa thiếu và yếu; ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chưa được đẩy mạnh… Tại các Bộ, ngành và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều quy hoạch, đề án, chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin nhưng chưa có đề án nào trọng tâm hướng tới đồng bào DTTS. Vì vậy, việc xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS Việt Nam" có ý nghĩa rất thiết thực.

Đánh giá cao dự thảo Đề án do Ủy ban Dân tộc xây dựng, nhiều ý kiến đề xuất bổ sung vào dự thảo Đề án một số nội dung như: Ứng dụng công nghệ thông tin để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, di sản, di tích văn hóa đang có nguy cơ mai một, thất truyền hoặc bị xâm lấn; Tăng cường quảng bá hình ảnh con người, vùng đất, văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS đến với mọi người và bạn bè quốc tế; Hệ thống thông tin liên quan đến công tác tôn giáo, cần có sự trao đổi, chia sẻ và liên thông với Ban Tôn giáo Chính phủ; Trong đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, cần thay đổi cách tiếp cận, chú trọng công tư kết hợp để đạt hiệu quả cao, xác định rõ đối tượng hướng tới của Đề án là đồng bào DTTS và vùng miền núi, đưa các chính sách, thông tin, ứng dụng thông tin sát sườn với đồng bào theo hướng đầu tư thiết thực phù hợp với đồng bào....

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet