Hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình trực tiếp chăm sóc người khuyết tật

PV

Nếu gia đình có người khuyết tật và đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng thì sẽ được hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật.

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, những hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc 1,0.

Cụ thể, người đáp ứng điều kiện tại Điều 19 Nghị định này khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số như sau:

Hệ số 1,5 đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặc biệt nặng.

Hệ số 3,0 đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật đặc biệt nặng trở lên.

Như vậy, theo quy định trên thì chỉ hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng mới được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet