Hòa Bình đẩy mạnh thủ tục hành chính công

Quang Hùng

Sau khi UBND tỉnh Hòa Bình và tổng công ty bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (26/5/2017) đã tạo ra được sự khác biệt của hành chính công ở tỉnh Hòa Bình.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính(TTHC); Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 12/5/2017, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 782/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án thành lập trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Từ khi UBND tỉnh Hòa Bình và tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPost) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh vào tháng 5/2017. Với giải pháp nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm hệ thống điểm BĐVH xã ở 100% các địa phương trên địa bàn tỉnh thì vào ngày 31/7 UBND tỉnh cũng ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện, bưu chính công ích đã tạo điều kiện cho việc triển khai thủ tục hành chính công diễn ra thuận lợi hơn trong tỉnh.

Tỉnh đã khai trương được trung tâm hành chính công tại huyện Lạc Thủy (11/7/2017) và trung tâm hành chính công của tỉnh Hòa Bình (1/8/2017).

Trung tâm hành chính công ở huyện Lạc Thủy.

Tiếp bước theo quyết định 45/2016/QĐ-TTG về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, VNPost  đã triển khai 2 nội dung chính cho bưu điện tỉnh Hòa Bình là  tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh cho biết: Trước mắt trong năm nay bưu điện tỉnh Hòa Bình sẽ làm tốt dịch vụ  hành chính công của tỉnh, hướng đến  tiếp nhận  hồ sơ  và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích cho công dân và tổ chức. Theo chỉ đạo của tổng công ty thì hiện tại bưu điện tỉnh Hòa Bình đã triển khai được 56 / 190  điểm BĐVH xã đa dịch vụ với trang thiết bị, máy móc,công nghệ thông tin và nhân lực đủ điều kiện đáp ứng cung cấp các dịch vụ của bưu điện nói chung và dịch vụ hành chính công nói riêng. Các điểm còn lại  sẽ phải được hoàn thành trong năm 2017. Mục tiêu hướng tới gần nhất là tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận tiện nhất cho người dân và tổ chức khi đăng ký  sử dụng dich vụ  qua bưu điện.

Ngoài những thuận lợi mà UBND tỉnh tạo điều kiện thì bưu điện tỉnh cũng có lợi thế triển khai thủ tục hành chính công trong tỉnh khi kết hợp được với chương trình nông thôn mới với các tiêu chí để hoàn thành xây dựng nông thôn mới phải có điểm giao dịch bưu điện .

Điểm làm việc chi trả và bán hàng bưu Biện tỉnh Hòa Bình.

Hiện tại bưu điện tỉnh đang triển khai kết hợp với điện lực tỉnh Hòa Bình thu tiền điện thí điểm ở huyện Lạc Sơn.

Theo lộ trình của tổng công ty thì 100% các điểm phải đầy đủ các dịch vụ trong năm nay để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khác.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet