Hòa Bình là địa phương đầu tiên đại hội Đảng bộ tỉnh

Cẩm Lệ (Báo Hòa Bình)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh, thành phố trong cả nước theo sự chỉ đạo của Trung ương, sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 16/9/2015.

Ngày 8/9, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức họp báo, thông tin với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có sự tham dự của 343 đại biểu. Các đại biểu sẽ chia thành 13 tổ thảo luận. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thảo luận, đóng góp, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quang cảnh buổi họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI   Nguồn: tuyengiao.vn

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn kiện Đại hội, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội thảo, xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; các ban, bộ, ngành, các học viện, viện nghiên cứu của Trung ương vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, về công tác nhân sự,  đến thời điểm này đã giải quyết xong các đơn thư khiếu nại và tố cáo cán bộ, đảng viên, không có phát sinh mới.

Đến nay, toàn bộ 665 tổ chức cơ sở Đảng và 14 Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức thành công đại hội. Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng đảm bảo kết cấu cả về nội dung và hình thức, tập hợp ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Công tác nhân sự bảo đảm công khai, dân chủ. Công tác bầu cử được thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, tôn trọng quyền ứng cử, đề cử của đảng viên; tỷ lệ cán bộ nữ, tuổi trẻ tham gia cấp ủy phù hợp tình hình thực tế địa phương, các cơ quan, đơn vị.cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet