Hoa Sen Group trúng lớn nhờ hàng tồn kho

Hiền Anh

Công ty đã hưởng lợi từ việc tăng cường mua hàng tồn kho vào đầu năm khi giá thấp nhất. Do vây tỷ suất lợi nhuận tăng là nhờ hàng tồn kho giá rẻ, công suất hoạt động tăng cũng như giá bán bình quân hồi phục vào quý 3.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm (niên độ tài chính 2015-2016) với doanh thu thuần đạt 12.898,6 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.053,6 tỷ đồng, tăng 117,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của HSG, doanh thu tăng chủ yếu nhờ sản lượng tăng, trong khi giá bán bình quân giảm 18,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện do công ty đã mua được hàng tồn kho giá rẻ vào đầu năm ngay trước khi giá tăng trở lại. Kết quả 9 tháng đã hoàn thành 90,3% kế hoạch doanh thu và vượt 59,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 9 tháng đầu năm, HSG tiêu thụ được 622.719 tấn tôn mạ, tăng 8,7% so với cùng kỳ, và 175.988 tấn ống thép, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Sản phẩm ống nhựa cũng tăng mạnh, tăng khoảng 52,4% so với cùng kỳ, theo đó HSG trở thành doanh nghiệp sản xuất ống nhựa lớn thứ 3, chỉ sau Nhựa Tiền Phong và Nhựa Bình Minh.

Lợi nhuận gộp công bố là 2.862,2 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ, và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 22,2% (cùng kỳ năm ngoái là 13,4%). Công ty đã hưởng lợi từ việc tăng cường mua hàng tồn kho vào đầu năm, là lúc giá thấp nhất. Do vây tỷ suất lợi nhuận tăng là nhờ hàng tồn kho giá rẻ, công suất hoạt động tăng cũng như giá bán bình quân hồi phục vào quý 3.

Hiệu quả quản trị hàng tồn kho là yếu tố chủ chốt ở đây trong đó công ty đã tăng mua hàng tồn kho lên bằng 2-3 tháng sản xuất, thông thường công ty mua hàng tồn kho bằng khoảng 1 tháng sản xuất, vào rất đúng thời điểm. Theo đó giá bán bình quân đã được điều chỉnh theo đà tăng của giá đầu vào. Nguyên liệu đầu vào chính của HSG là HRC, chiếm 80-90% chi phí nguyên liệu, đã tăng từ 280-290 USD/tấn lên khoảng 390 USD/tấn, tăng 39,3% so với đầu năm, trong đó có lúc giá đã chạm 500 USD/tấn.

HSG công bố chi phí bán hàng và quản lý là 1.340,4 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ, và bằng 10,4% doanh thu thuần (cùng kỳ là 7,2%). Trong đó, chi phí bán hàng tăng 21,3% so với cùng kỳ lên 755,9 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý tăng 65% so với cùng kỳ lên 584,6 tỷ đồng do chi phí dành cho đội ngũ quản lý tăng đáng kể.

Lỗ tài chính thuần giảm xuống còn 145 tỷ đồng từ mức 210 tỷ đồng cùng kỳ 2015, chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 56,1% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm 23,5% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm còn 175,9 tỷ đồng nhờ lỗ tỷ giá giảm 63,6%.

Do tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện và lỗ tài chính thuần giảm nên lợi nhuận trước và sau thuế tăng vọt. Lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt 1.371 tỷ đồng, tăng 115,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.053,6 tỷ đồng, tăng 117,4% so với cùng kỳ. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet