Hoa Sen Group: Vì sao lợi nhuận sụt giảm 55% so với năm trước?

Hiền Anh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 (năm tài chính 2017 kết thúc vào 31/09) kém khả quan với doanh thu thuần là 6.937 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 203 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ.

Kết thúc năm tài chính 2017, HSG đạt doanh thu thuần 26.148 tỷ đồng, tăng trưởng 46,1%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.330 tỷ đồng, giảm 11,6%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 105% kế hoạch doanh thu cả năm và không hoàn thành 19,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm, là 1.650 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong Thuyết minh báo cáo tài chính của HSG, có một số giao dịch mua bán nguyên liệu giữa 2 pháp nhân HSG và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen (HSIT). HSIT hiện nắm 20,25% cổ phần HSG và ông Lê Phước Vũ, chủ tịch của HSG cũng là chủ tịch của công ty này.  Ngoài ra, HSG còn mua nguyên liệu từ HSIT. Các khoản phải thu của HSG tăng mạnh vào cuối tháng 6/2017 chủ yếu là do phải thu từ HSIT tăng.

Ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch HSG và HSIT.

Kết quả kinh doanh quý 4 kém chủ yếu là do chi phí tồn kho tăng mạnh vào thời gian cuối năm và do trì hoãn ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng từ bán cổ phần tại Công ty Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept.

Trong năm 2017, công ty đã tiêu thụ 1,6 triệu tấn thành phẩm, giá bán bình quân tăng 13% đạt 16,4 triệu đồng/tấn nhờ giá nguyên liệu đầu vào tăng, áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ trong tháng 4 năm nay cũng như áp thuế tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu trong tháng 6 năm nay.

Chi phí bán hàng và quản lý là 2.321 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Lỗ tài chính thuần tăng lên 535 tỷ đồng, từ mức lỗ 217,3 tỷ đồng trong năm ngoái do chi phí lãi vay tăng gấp 2,3 lần lên 482,3 tỷ đồng do vay nợ ngân hàng tăng gấp đôi lên 11.851 tỷ đồng.

Tồn kho vào cuối năm là 9 nghìn tỷ đồng, tăng 86% là mức cao kỷ lục và tương đương 21,5 tuần sản xuất. Nợ ngân hàng cũng tăng 105% lên 11.851 tỷ đồng, trong đó nợ ngân hàng ngắn hạn ở mức cao, là 9.015 tỷ đồng, tăng 106,4% so với đầu năm; Nợ dài hạn là 2.836 tỷ đồng, tăng 99,8% so với đầu năm.  Do đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 2,29 lần so với 1,4 lần vào cuối năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet