Hoàn tất mua cổ phiếu quỹ, Techcombank lên kế hoạch phát hành 500 triệu cổ phiếu

Ngân Giang

Techcombank đã đã hoàn thành mua cổ phiếu quỹ thông qua việc chi 4.404 tỷ đồng từ các quỹ dự phòng và lợi nhuận giữ lại để mua tổng cộng 172,35 triệu cổ phiếu từ HSBC, tương đương 19,41% cổ phần, với giá bình quân là 23.445 đồng/cp.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường OTC, là 40.000 đồng/cp nhưng sát với giá trị sổ sách của Techcombank là khoảng 24.000 đồng.

Sau khi đầu tư mua cổ phiếu quỹ, tổng vốn chủ sở hữu của Techcombank giảm 20,25% từ 21.751 tỷ đồng vào cuối quý 2/2017 xuống 17.347 tỷ đồng. Do đó hệ số CAR của Ngân hàng cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Hệ số CAR vào cuối năm 2016 là 13,12%. Tuy nhiên, sau giao dịch mua cổ phiếu quỹ, ước tính hệ số CAR sẽ giảm xuống khoảng 10,5%. Do đó, Techcombank được cho rằng có thể sẽ bán lại sổ cổ phiếu quỹ này cho các NĐT mới, cũng như huy động vốn mới để nhanh chóng cải thiện hệ số CAR.

Sau khi hoàn thành mua cổ phiếu quỹ, Techcombank cũng có kế hoạch phát hành 500 triệu cổ phiếu, tương đương 70% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn chủ sở hữu trong năm nay. Đợt phát hành sắp tới này sẽ được thực hiện theo hai đợt. Trong đợt đầu, Ngân hàng sẽ phát hành 70 triệu cổ phiếu thường (700 tỷ đồng vốn điều lệ và 1.400 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần) cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 30.000 đồng/cp, tương đương thấp hơn 25% so với giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường OTC là 40.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, thời gian thực hiện dự kiến là trong tháng 9 hoặc tháng 10 phụ thuộc vào tiến độ nhận được những phê duyệt cần thiết. Số cổ phiếu phát hành này có thể được chuyển nhượng một lần cho các NĐT cá nhân/tổ chức khác nhưng phải tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của NHNN. Để tham gia đợt phát hành này, NĐTNN cũng cần được NHNN phê duyệt.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán HSC, 500 triệu cổ phiếu mới theo kế hoạch sẽ tác động pha loãng cổ phiếu đáng kể. Tuy nhiên, thời gian thực hiện phát hành 430 triệu cổ phiếu còn chưa rõ ràng và có thể là trong năm sau. Số lượng phát hành 70 triệu cổ phiếu mới trong giai đoạn 1 tương đương 9,78% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và nếu thời gian thực hiện là tháng 10, giá trị sổ sách dự phóng năm 2017 điều chỉnh sẽ là 24.418 đồng.

Techcombank cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với lợi nhuận trước thuế  đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 72,27% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 2,06% (tại thời điểm cuối năm 2016 là 1,58%) với nợ xấu phát sinh là 469 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet