Hoàng Anh Gia Lai còn nợ hơn 1 tỷ USD

Hiền Anh

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng nợ của HAGL là 25.099 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD, giảm 2.223 tỷ đồng so với đầu năm, thấp hơn dự đoán là 5.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 2.474 tỷ đồng, giảm 32,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.015 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ 1.118 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 801 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty mẹ lỗ 862 tỷ đồng. Theo đó HAGL đã hoàn thành được 39,1% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 552 tỷ đồng sau 6 tháng.

Mảng trái cây là mảng kinh doanh mới của HAGL cũng đem lại doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng. Doanh thu thuần từ mảng trái cây đạt 808 tỷ đồng, đóng góp 33% vào tổng doanh thu thuần của HAGL, chủ yếu từ bán chanh dây và một phần là từ bán thanh long. Giá bán bình quân của trái thanh long ước tính là 25.000đ/kg và sản lượng đạt khoảng 30.000 tấn.

Qua đó, lợi nhuận gộp của mảng trái cây là 452 tỷ đồng, đóng góp 47,5% vào tổng lợi nhuận gộp của công ty nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này trong 6 tháng đầu năm đạt cao, là 52,6%.

Chuối là một trong 17 loại cây ăn trái đang được HAGL trồng.

Trong mấy ngày qua, câu chuyện hồi tố 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong báo cáo tài chính năm 2016 đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Khoản hồi tố này liên quan đến việc bán 2 công ty mía đường cho Thành Thành Công. Tuy nhiên việc điều chỉnh hồi tố này làm giảm vốn chủ sở hữu năm 2016 đi 750 tỷ đồng sau khi khoản này được hạch toán vào quý 2/2017. 

Tuy nhiên, nếu không có khoản điều chỉnh hồi tố trên, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính của HAGL chỉ đạt 265 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch cả năm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, HAGL đã thu hẹp mảng chăn nuôi nên doanh thu thuần mảng chăn nuôi đạt 436 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ và đóng góp 17,6% tổng doanh thu thuần của công ty. Lợi nhuận gộp đạt 73 tỷ đồng, giảm 65,2% so với cùng kỳ và đóng góp 8,2% vào tổng lợi nhuận gộp của công ty.

Mảng BĐS tại Myanmar đạt doanh thu thuần 357 tỷ đồng, đóng góp 14,4% vào tổng doanh thu thuần của HAGL, và lợi nhuận gộp đạt 233 tỷ đồng, đóng góp 26,1% vào tổng lợi nhuận gộp của công ty.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng nợ của HAGL là 25.099 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD, giảm 2.223 tỷ đồng so với đầu năm, thấp hơn mức dự đoán là 5.000 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh đã đạt được, có thể nói HAGL đang trên đà phục hồi, lo ngại về vấn đề thanh khoản đã giảm đi đáng kể nhờ hoạt động tái cơ cấu nợ, bán tài sản và dòng tiền hoạt động mới từ mảng trái cây. Tuy nhiên, yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu bởi mảng trái cây của HAGL phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet