Hoàng Anh Gia Lai trình cổ đông không chia cổ tức năm 2017

Hiền Anh

Theo kế hoạch, ngày 30/06 tới đây CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty đã gửi đến các cổ đông tài liệu ĐHĐCĐ, trong đó có tờ trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

Theo đó, HĐQT trình Đại hội xem và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT. Mức kế hoạch LNTT năm 2017 là 552 tỷ đồng, HAGL dự định trích 5% LNST cho quỹ đầu tư phát triển; 3% LNST cho quỹ phúc lợi. HAGL cũng trình ĐHĐCĐ xét xét không chia cổ tức năm 2017, đồng thời ủy quyền HĐQT thực hiện mức trích thù lao cho HĐQT,  Ban Tổng Giám đốc,  Ban  Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2017 và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017, HAGL dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng từ các ngành sản  xuất kinh doanh chính cụ thể như sau: Trong lĩnh vực chăn nuôi bò thịt, HAGL dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con bò thịt trong năm 2017, doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng. Trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích cao su khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô, doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng. HAGL tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và  bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016.

Năm 2017, HAGL dự kiến thu hoạch 56.250 tấn quả chanh dây, doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.

Theo kế hoạch 2017, mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau: 56.250 tấn quả chanh dây, doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng; 17.000 tấn thanh long, doanh thu khoảng 680 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng; 50.000 tấn chuối, doanh thu khoảng 843 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng.

HAGL dự kiến mảng BĐS tại Myanmar sẽ đem lại doanh thu 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.  Các ngành khác đống góp khoảng 630 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận gộp 158 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư năm 2017, để tiếp tục đầu tư vào BĐS tại Myanmar, HAGL dự định huy động vốn là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược. Trong nông nghiệp, tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia; hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án Mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công. HAGL đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và  tìm đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như bệnh viện, Khách sạn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet