Học bổng Fulbright cho ứng viên Việt Nam

Bạch Dương

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2017.

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ 3 – 9 tháng.

Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. Các học giả được tuyển chọn sẽ được chương trình đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tham gia Chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Hoa Kỳ.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trao đổi Học giả Quốc tế (CIES) sắp xếp học giả đến những nơi tiếp nhận phù hợp tại Hoa Kỳ.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh thành nộp đơn, tuyển chọn trên căn cứ học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới, xu hướng tính dục hay các mối quan hệ.

Các ứng viên đã có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn), là công dân Việt Nam, có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ đều được nộp đơn xét tuyền trong các tất cả các lĩnh vực, ưu tiên cho các lĩnh vực: Quản lý giáo dục đại học; Chính sách đối ngoại; Luật; Quản lý công; Nghiên cứu về Hoa Kỳ; Quy hoạch và phát triển đô thị; Chuyên ngành nghiên cứu phụ nữ; Chính sách và nghiên cứu về môi trường; Kinh tế (bao gồm cả kinh tế quốc tế và kinh tế nông nghiệp). Thời hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 15/10/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet