Trang 2
Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc trường ĐH Nghệ Thuật Huế

Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc trường ĐH Nghệ Thuật Huế

Trưởng khoa Điêu khắc (Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt hành chính do cố ý làm trái quy định, trái với bảng phân công lao động giảng viên và thống kê giờ giảng dạy từ 2014 - 2018 gây hậu quả nghiêm trọng.
Xem thêm trên infonet