Học sinh hút thuốc lá sẽ bị kỷ luật, hạnh kiểm kém

Bạch Dương

Ngày 24/10, Ban giám hiệu Trường THPT An Phước (Ninh Phước, Ninh Thuận) đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm học 2017 – 2018.

Mục tiêu của trường là tiếp tục xây dựng  trường học  không  có khói thuốc lá ; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường.

Để thực hiện kế hoạch này, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của trường, trong đó có sự phân công cụ thể từng thành viên tham gia.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tăng cường công tác truyền thông giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh: Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục, luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các qui định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường học.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá; Tăng cường khâu kiểm tra việc học sinh thực hiện nề nếp, nội qui của nhà trường;

Đánh giá việc thực hiện không hút thuốc lá vào thứ hai hàng tuần trong việc đánh giá thực hiện công tác tuần qua trong phần thực hiện nội qui trường lớp (kể cả học sinh, giáo viên, nhân viên);

Tích cực tuyên truyền tác hại thuốc lá trong các buổi họp giao ban đầu tuần, hội nghị cơ quan, Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh, chào cờ đầu tuần.

Đảng viên phải tích cực đi đầu trong việc bỏ thuốc lá: Chi bộ đảng nhà trường có 27 đảng viên hiện chỉ còn 2 đảng viên còn hút thuốc lá. Ban giám hiệu, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn, Bí thư chi bộ, cấp ủy, tổ trưởng chuyên môn, Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường đều không hút thuốc lá.

Nhà trường cũng quy định, các cuộc sinh hoạt tập thể của trường, liên hoan đều không sử dụng thuốc lá; hàng ngày, sau tiết 2 thể dục giữa giờ, trường sẽ phát băng tuyên truyền tác hại thuốc lá, đồng thời đưa tiêu chí không hút thuốc lá trong trường học vào tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động.

Nhà trường nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học, treo biển có chữ hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc của người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh nam.

Bên cạnh đó, trường thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hội thảo khoa học và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá trong trường học. Xây dựng môi trường trường học, môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nhà giáo, cán bộ, công nhân viên trong trường gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường và nơi công cộng.

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường không được tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.

Trường đã đưa việc cấm hút thuốc lá vào việc đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động hàng tháng, các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.

Nhà trường cũng quy định đưa nội dung trừ điểm thi đua vào tiêu chí học sinh vi phạm hút thuốc lá. Học sinh hút thuốc lá  bị xử lý kỷ luật và xét hạnh kiểm yếu.

Đồng thời thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi hút thuốc lá ở nơi công cộng và bán thuốc lá cho trẻ em được quy định tại Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Điều 16, Khoản 1).

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân không thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị trường học (kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất). Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hút thuốc lá trong trường học. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng bộ phận sau từng đợt kiểm tra để có những chỉ đạo kịp thời.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet