Học sinh, sinh viên không cần phải đóng BHYT cả năm

Khánh Ngọc

Bắt đầu năm học 2016 – 2017, BHXH Việt Nam đã có thông báo hướng dẫn các trường thu BHYT. Theo đó học sinh, sinh viên có thể đóng làm nhiều lần và cấp thẻ 1 lần.
Học sinh, sinh viên thông cần đóng BHYT liền lúc trong 1 năm.

Theo ông Nguyễn Chi Đại – Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam cho đến hiện nay BHYT học sinh trên toàn quốc số học sinh, sinh viên tham gia đạt tỷ lệ 90,5%, tương ứng 15,6 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Còn lại 2.8 triệu học sinh sinh viên chưa tham gia, đây là tỷ lệ cao.

Ông Đại cho biết nguyên nhân công tác tuyên truyền với các địa phương chưa đạt, có nhiều địa phương trên toàn quốc đạt tỷ lệ BHYT đạt 100 % nhưng có các tỉnh chưa đạt do công tác tham mưu cho chính quyền địa phương chưa được sát sao; công tác tuyên truyền, chỉ đạo, nhận thức của các ngành, của hệ thống giáo dục, của phụ huynh học sinh trong đầu năm học chưa nhận thức sâu sắc về vấn đề này.

Trong năm học 2016 – 2017 BHXH VN ra văn bản chỉ đạo công tác thu BHYT học sinh, sinh viên, yêu cầu địa phương tích cực tham mưu công tác BHYT học sinh, sinh viên, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để có các kết quả tốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham mưu hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách với phần học sinh đóng góp.

Ngoài những hạn chế, ông Đại cho biết hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra Thông tư 10 bắt buộc với sinh các trường ĐH, CĐ phải tham gia đóng BHYT đạt tỷ lệ 100%. Đây là 1 trong điều kiện để công tác BHYT học sinh, sinh viên có thuận lợi hơn.

Để đạt được tỷ lệ số học sinh, sinh viên tham gia 100%, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3072/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia BHYT HSSV năm 2016- 2017. 

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ để thực hiện tốt chính sách BHYT, phấn đấu năm 2017 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố để có văn bản chỉ đạo các trường học thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên; đồng thời để ngành GD-ĐT giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho từng cơ sở giáo dục, đưa tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT thành một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động học sinh, sinh viên; phân loại học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT theo hộ gia đình để phối hợp với nhà trường vận động tham gia BHYT.

Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2016. Có thể thu phí BHYT học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần; và chỉ thực hiện thu một lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

BHXH các địa phương phải kịp thời xét duyệt và trích chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet