Học viện Công nghệ BCVT: Hạn chế khi thực hiện Nghị quyết CBCC năm 2015

PV

Vừa qua, tại Học viện Công nghệ BCVT đã diễn ra Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.

Năm 2015 bên cạnh những thành tựu đã đạt được như: Duy trì ổn định mọi mặt hoạt động, đảm bảo thu nhập của người lao động; vai trò cũng như vị thế của Học viện ngày càng được khẳng định; Học viện từng bước phát triển kiện toàn bộ máy và điều chỉnh cơ chế phù hợp với đinh hướng trong tương lai thì Học viện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

Học viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ nhưng cơ bản Học viện đang xây dựng hội nghị cán bộ từ nguồn bên trong, Học viện chưa thu hút được nhiều nguồn cán bộ, giảng viên có trình độ, kinh nghiệm, giỏi chuyên môn từ nơi khác về.

Số lượng cán bộ nghiên cứu có khả năng chủ động tìm kiếm nguồn đề tài, nhiệm vụ, đề án và dẫn dắt hoạt động nghiên cứu còn yếu. Đây là vấn đề khó cần được tiếp tục quan tâm trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Học viện chưa phát triển một cách bền vững và có chiều sâu: Là một cơ sở đào tạo có vị tếh, quy mô lưu lượng lớn với 26.000 học sinh, sinh viên và gần 800 cán bộ cơ hữu (chưa kể số lao động hợp đồng và giáo viên thỉnh giảng), hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT, Học viện có khả năng tham gia một cách tích cực và toàn diện trong hoạt động KHCN và đào tạo ngành CNTT-TT. 

Nhưng hiện số ngành đào tạo của Học viện còn ít (9 ngành) trong khi quy mô tuyển sinh cho từng ngành quá lớn, do đó khi nhu cầu lao động các ngành này có sự biến động sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Học viện.

Về kinh tế, tài chính hiện nay Học viện tự chủ được nhưng sự ổn định về kinh tế trong thời gian tới phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đây cũng là trăn trở, lo lắng về sự phát triển bền vững của Học viện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet