Học viện Công nghệ BCVT hoàn thành tốt các hoạt động giáo dục

Hoàng Thanh

Vừa qua, tại Học viện Công nghệ BCVT đã diễn ra Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.

Theo đó, Hội nghị cũng đã đề ra những nội dung, phương hướng hoạt động năm 2016

Tuyển sinh: Năm 2016 cơ bản chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện không thay đổi nhiều so với năm 2015. Dự kiến phấn đấu đạt các chỉ tiêu tuyển sinh: 25-30 NCS, 280-300 học viên cao học, 3.100 sinh viên ĐH chính quy, tổ chức 2 đợt thi tuyển hệ VLXH, đào tạo liên thông và học văn bằng 2.

Thực hiện tốt, đúng nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập: Đảm bảo đúng lịch trình học tập, thi kiểm tra, kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp, thời gian thu học phí... đảm bảo thuận tiện cho học sinh.

Tiếp tục triển khai tốt, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức”... Phát hiện và bồi dưỡng học viên – sinh viên tích cực tham gia học tập và rèn luyện để phát triển Đảng trong sinh viên.

Tăng cường sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị, nâng cao năng lực phục vụ giảng đường, lớp học, thư viện... phục vụ ngày càng tốt hơn cho việc học tập và giảng dạy và học tập. Duy trì tốt nề nếp, kỷ cương giảng đường, ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên, đảm bảo an ninh trật tự trong Học viện và góp phần tổ chức thành công các sự kiện của đất nước năm 2016.

Tiếp tục đổi mới cơ chế tổ chức quản lý, đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới và tăng cường việc đào tạo đạt chuẩn Tiếng Anh, phương pháp dạy và học đảm bảo giảng dạy theo chương trình đào tạo đã ban hành, cung cấp hệ thống hỗ trợ học tập...

Công tác Đoàn, các câu lạc bộ, các hoạt động phong trào: Quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, tạo điều kiện cho các CLB sinh viên, phát huy truyền thống làm chủ của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia công tác quản lý.

Thực hiện chế độ chính sách và công tác HSSV đúng chế độ, kịp thời: Tích cực quan hệ với cá tổ chức, doanh nghiệp để tìm thêm nguồn công việc, học bổng cho sinh viên.

Đổi mới công tác tư vấn, hỗ trợ học tập, cố vấn học tập, GVCN và quản lý giảng dạy...tổ chức hiệu quả công tác hình chính HSSV, tăng cường các hoạt động tư vấn, cố vấn học tập, các hoạt động ngoại khóa gắn với chuyên môn.

Triển khai tổ chức 150-160 lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ thuật, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý...mở rộng hơn hoạt động đào tạo ngắn hạn cho xã hội như đào tạo ngoại ngữ - tin học - kỹ năng mềm cho sinh viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet