Học viện Công nghệ BCVT: Sẽ điều chỉnh cơ chế chính sách đãi ngộ giảng viên

Bình Minh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ điều chỉnh các cơ chế chính sách đãi ngộ để tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ cao, năng lực và chuyên môn vững vàng.

Tại buổi làm việc ngày 10/8/2016 với Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã báo cáo rõ tình hình hoạt động cũng như phương hướng phát triển trong thời gian tới của nhà trường.

Cụ thể, về bộ máy tổ chức, hiện Học viện có 12 phòng/ban/khoa/trung tâm chức năng, và 7 khoa đào tạo tại Cơ sở đào tạo ở Hà Nội; 7 phòng/trung tâm chức năng và 5 khoa đào tạo tại Cơ sở đào tạo ở TP.HCM; 3 viện nghiên cứu; 2 trung tâm đào tạo bồi dưỡng.

Tính đến 31/7/2016, Học viện có 762 cán bộ công nhân viên, trong đó có 71 tiến sĩ (17 giáo sư và phó giáo sư), 330 thạc sĩ. Tính đến 30/6/2016, tổng số học sinh, sinh viên đang có mặt, học tập tại Học viện là 14.754 người (trong đó có 12.501 sinh viên chính quy, chiếm 85%, 86 nghiên cứu sinh và 570 học viên thạc sĩ, 101 sinh viên hệ vừa học vừa làm, 1.236 sinh viên hệ đại học từ xa, 250 sinh viên cao đẳng nghề.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, học viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhân chuyến thăm và làm việc với Học viện trung tuần tháng 8/2016.

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vũ Văn San cho biết Học viện đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản và xuyên suốt trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2017, gồm: Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; Triển khai thành công các nội dung của Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Học viện sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp, bố trí lao động và chuyển đổi người lao động trong doanh nghiệp thành công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp theo Đề án chuyển đổi đã được Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT phê duyệt.

Đặc biệt, sẽ tăng cường tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lại lao động, xây dựng, điều chỉnh các cơ chế chính sách đãi ngộ và thu hút lao động nhằm đảm bảo tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ cao, năng lực và chuyên môn vững vàng, nhất là với những ngành đào tạo mới như đa phương tiện, hay ngành đào tạo trọng tâm/trọng điểm như CNTT, an toàn thông tin... , đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo.

Về công tác tài chính, đầu tư, Học viện sẽ rà soát và điều chỉnh các cơ chế tài chính nội bộ (như quy chế chi tiêu, định mức thu/chi, cơ chế trả lương...), tăng cường phân cấp cho các đơn vị có con dấu trực thuộc Học viện, tạo điều kiện cho các đơn vị được tự chủ trong hoạt động khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo bồi dưỡng để tạo điều kiện cho các đơn vị nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc.

Mặt khác, sẽ tiếp tục triển khai các dự án đầu tư dở dang và đăng ký, triển khai các dự án đầu tư, các phòng lab trọng điểm quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 – 2020 để kịp thời bổ sung, nâng cao tiềm lực về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu, liên kết đào tạo của Học viện

Về công tác đào tạo, sẽ đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tổ chức các lớp chất lượng cao, liên kết quốc tế, dịch vụ khoa học công nghệ một cách thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu đưa tỷ trọng doanh thu đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo từ 1 – 2% trong các năm 2014, 2015 lên 5 – 10% trong năm 2016 và 2017. Mở rộng đào tạo elearning.

Ngoài ra, Học viện sẽ nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ TT&TT phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó sẽ phấn đấu đăng ký, đưa Học viện trở thành trường trọng điểm quốc gia về ICT giai đoạn 2020 – 2025.

Đánh giá cao những kết quả đạt được và định hướng phát triển sắp tới của Học viện, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Học viện cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, các mô hình hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp, để tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Đây là yếu tố then chốt để phát triển và nâng cao uy tín của Học viện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet